Alles weten over de keuring van een elektrische installatie

Veel bedrijven werken met grote installaties die aangedreven worden door elektriciteit. Mits deze installaties voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften, is het natuurlijk geen probleem dat werknemers omringt worden door een enorme hoeveelheid aan elektrische apparatuur. Waar veel elektriciteit bij elkaar komt is er de mogelijkheid op bedrijfsongevallen. Indien er niet op een veilige manier met elektriciteit wordt omgegaan kan dit desastreuze gevolgen hebben. De keuring van een elektrische installatie is daarom ook iets wat regelmatig zou moeten gebeuren. Als werkgever draag jij een bepaalde verantwoordelijkheid naar jouw werknemers en is het jouw plicht er alles aan te doen om eventuele bedrijfsongevallen te voorkomen. Heb jij een bedrijf waarbij de keuring van een elektrische installatie te wensen over laat, of denk je dat een second opinion geen kwaad kan, lees dan snel verder. We zullen eerst toelichten wat een keuring van een elektrische installatie inhoudt, waarna we vervolgens zullen verwijzen naar een bedrijf die deze keuring op zich neemt.

Wat gebeurt er bij de keuring van een elektrische installatie?

De keuring van een elektrische installatie bestaat uit een team van onafhankelijke monteurs die langskomen, deze gaan vervolgens beoordelen of de elektrische installatie aan de juiste keurmerken voldoet. De overheid heeft bepaalde regels opgesteld waaraan de installatie moet voldoen, maar wij kijken verder dan dat. Niet alleen zullen de opgelegde eisen worden gecontroleerd, ook zullen we op zoek gaan naar zwakke plekken binnen de installatie waar mogelijke veiligheidsrisico’s zitten. Belangrijk punt is hierbij dat onze monteurs objectief zijn en dus geen dubbele agenda hebben. Op deze manier krijg je altijd een eerlijke evaluatie van de installatie. De keuring zal uiteindelijk vormgegeven worden in de vorm van een rapport wat aan de directie overhandigd zal worden. In dit rapport zal uitgebreid uiteengezet worden waar zwakke punten liggen en hoe veilig de elektrische installatie in zijn geheel is. We hebben een standaardpakket opgemaakt als het gaat om de keuring, maar in overleg met het bedrijf is het zeker mogelijk om extra dingen toe te voegen. Mogelijke onderdelen om toe te voegen aan de keuring van een elektrische installatie zijn de volgende:

  • De brandveiligheid van een onderneming
  • Een nulmeting
  • Een controle van de CV-boiler

Wil jij je verder in dit onderwerp verdiepen?

Hopelijk is de essentie van de keuring van een elektrische installatie duidelijk geworden door het lezen van deze tekst. Niet alleen heb jij een morele verplichting naar de mensen die bij jou in dienst zijn, ook wil je geen negatieve publiciteit hebben doordat in de media duidelijk wordt dat de apparatuur die jouw bedrijf gebruikt niet aan bepaalde eisen voldoet. Er zijn verscheidene bedrijven die de controle van elektrische installaties aanbieden. Het is daarom belangrijk om je goed in te lichten en te lezen voor dat je met een bepaalde partij in zee gaat. Heb jij een bedrijf dat een elektrische installatie tot zijn beschikking heeft, surf dan vooral snel naar nta8025.nl. Zorg ervoor dat jouw werknemers zich nooit onveilig hoeven te voelen en met veilig gevoel naar hun werk kunnen gaan!

Geef een reactie